Generalforsamling 2020

Generalforsamling d. 15. sep. 2020 Sundbyøster Hallen.

 

1.   Valg af dirigent

       Lisbeth instruktør i Sundbyøster Hallen.

       Takker for valget. Indkaldelsen ikke rettidig, men oprindelig var det tids nok.

 

2.    Valg af referent

       Bente Dahl

 

3.   Aflæggelse af beretning v/formanden – Kirsten

Første gang beretningen blev skrevet var i februar – af alle kendte grunde er det først i dag den bliver offentliggjort.

Det sidste ½ år er der jo ikke sket så meget med gymnastikken.

DGI har afholdt en orienterings aften om demens. Det var en givende oplevelse.

Spring for livet – Bente G. gik selvfølgelig forset med gå fodbold og gå håndbold – det var en rigtig god dag.

Sundhedsdagen på Musiktorvet: Vi havde det sjovt, men der var ikke så meget omtale af arrangementet på forhånd, hvilket måske var grund til at der ikke var så mange deltagere.

Forespørgsel fra Københavns Kommune, om oprettelse af et urbant mandehold. Flemming har startet ”Det urbane mande” hold, det går rigtig godt.

Vanløse havde et ønske om førstehjælp, hvilket blev effektueret i efteråret 2019 og Nørrebro gennemgik kursuset i februar 2020.

Kirsten og Bente G. var afsted for at erfaringsudveksling med DGI i Grøndals Centeret.

Kirsten er blevet spurgt om vi (kom I Gang) vil være med til at starte hold op for demente. På Amager er der nu et hold med 3, det er meningen at der skal være dementhold i alle bydele.

Amager er startet op med indendørstræning i Prismen, og de andre hold starter langsomt op, efterhånden som Covis-19 falder til ro og løsningerne findes.

I januar var vi 170 deltagere i Kom I Gang.

 

 Bente G. opfordre til at alle deltagere på de hold der træner – Lisbeth (onsdag)og Bente G. (torsdag 10.15 Sundbyøster Hallen 2)

 Kirsten sender information ud om mulige trænings tider.

 

4.   Forlæggelse af regnskab samt budget v/kassereren – Inge M

      Inge gennemgår vedlagte regnskab.

      Spørgsmål: er der ingen der skylder? NEJ.

      Kan vi leje os ind på en skole? Det er prøvet uden held og laaaang vente tid.

 

      Gennemgang af budgettet:

      Demens holdet og Det urbane hold har ingen udgifter, da Københavns Kommune betaler 

      opstart.

 

5.   Behandling af indkomne forslag

      Ingen indkomne forslag-

 

6.   Fastsættelse af kontingent

      Forslag om uændret kontingent 480, kr. pr ½ årlig. Hold nr.2 er til halv pris.

      Spørgsmål: Får vi kontingent tilbage for den manglende træning. Nej i henhold til DGI´s 

      jurister.

 

7.   Valg af bestyrelse i henhold til §4:

      På valg er:

      Kirsten Rasmussen – Formand Bente G.

      Bente Dahl Sekretær - Genvalg

      Niels-Jørgen – Kirsten Rasmussen

      Suppleant Torben Borch – Genvalg & Niels Jørgen

 

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant

      På valg er:

      Torben Rasmussen og Peter Hansen - Genvalg

 

9.   Eventuelt.

      Bente G. forteller om hendes tanker sammen med DGI om at lave Spring for Livet på     

      Amager, da borerne til og fra Amager er en stor hindring for mange..

 

      Smaltalk om Covid-19 udfordringerne.